STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109391 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 19/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
25/08/2022

109392 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022

109393 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022

109394 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 81/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

109395 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

109396 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3618/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

109397 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 20/2022/HUMAN-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

109398 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/HUMAN-VN/VBPL Còn hiệu lực
03/07/2024

109399 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM 230000312/2023/QALAB-PL Còn hiệu lực
08/07/2024

109400 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Folate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023