STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109431 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-GT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 183-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

109432 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2629/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

109433 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2738/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

109434 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2753/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

109435 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2742/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

109436 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0027 Còn hiệu lực
27/01/2022

109437 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3128/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

109438 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3393/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

109439 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0136 Còn hiệu lực
28/06/2023

109440 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-190/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022