STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109441 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 185/2023/NP-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

109442 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin gắn kết nội tiết tố sinh dục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3661/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

109443 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3114/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

109444 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0042 Còn hiệu lực
26/04/2022

109445 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 05/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022

109446 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0056 Còn hiệu lực
10/05/2022

109447 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0064 Còn hiệu lực
02/06/2022

109448 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0056a Còn hiệu lực
19/09/2022

109449 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0064a Còn hiệu lực
28/09/2022

109450 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch E (IgE) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0005 Còn hiệu lực
05/03/2022