STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109461 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

109462 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-213/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022

109463 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

109464 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-214/2022/PL Còn hiệu lực
23/12/2022

109465 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính ɑ-amylase của huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

109466 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Homocysteine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/34/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

109467 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0007 Còn hiệu lực
13/04/2022

109468 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0008 Còn hiệu lực
14/04/2022

109469 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK04_v00 Còn hiệu lực
14/04/2022

109470 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0022 Còn hiệu lực
31/08/2022