STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109471 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0026 Còn hiệu lực
31/08/2022

109472 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) ở người TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTi_0033 Còn hiệu lực
06/05/2022

109473 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hormone kích thích nang trứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 125-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
01/07/2024

109474 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 117-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
01/07/2024

109475 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hormone Luteinizing TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 124-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
01/07/2024

109476 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HsCRP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

109477 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ig E TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3422/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

109478 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ig E TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3423/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

109479 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1690/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

109480 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 328 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
04/10/2021