STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113101 Tủ sấy/ Tủ sấy tiệt trùng/ Dry-heat sterilizer TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

113102 Tủ sấy/Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 316B/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại và đầu tư giải pháp việt Còn hiệu lực
04/07/2019

113103 Tủ sơn tĩnh điện đựng vật tư 3 ngăn TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 06/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
07/07/2022

113104 Tủ thao tác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH 02/PLA-BoM Còn hiệu lực
19/12/2022

113105 Tủ thao tác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG HELIUS PL2023-2512 Còn hiệu lực
11/01/2024

113106 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 623.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2020

113107 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 351.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2021

113108 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 02PL/ESCO Còn hiệu lực
28/10/2022

113109 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 2605PL/ESCO/A Còn hiệu lực
31/05/2023

113110 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 16052023PL/ESCO Còn hiệu lực
20/06/2023