STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113121 Tủ đầu giường (Bedside cabinet) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1874/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

113122 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
07/06/2019

113123 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 160-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
09/07/2019

113124 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 062-TL/2018/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
09/08/2019

113125 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 195-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019

113126 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 376/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY DƯỢC VTYT TAKARA Còn hiệu lực
19/06/2020

113127 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 957/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

113128 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
09/08/2021

113129 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

113130 TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 19821/210000003/PCBPL-BYT Công ty CP công nghiệp phụ trợ Nhân Việt Còn hiệu lực
17/11/2021