STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113131 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TPMED 02.TPMED/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/11/2022

113132 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0512/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

113133 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 100223/DPĐ-PLTTBYT Còn hiệu lực
13/02/2023

113134 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 0404/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

113135 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 03/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
09/05/2023

113136 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2308212/MP-BPL Còn hiệu lực
21/08/2023

113137 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ 2M 022023/KQPL-MERY Còn hiệu lực
22/08/2023

113138 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 36/PL/AH/2023 Còn hiệu lực
13/09/2023

113139 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092009/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

113140 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0210/STECH//PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/10/2023