STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113181 Túi chứa dịch MEDI-VAC 3000 ML TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 131/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Tế Viễn Đông Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2020

113182 Túi chứa dịch não tủy tiêu chuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181837 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
08/09/2021

113183 Túi chứa dịch thải, Miếng dính dạng gel, Miếng lót với ống hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018212 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
24/08/2019

113184 Túi chứa dịch thải, Miếng dính dạng gel, Miếng lót với ống hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018142 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
26/11/2019

113185 Túi chứa dịch đa chức năng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 141-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

113186 Túi chứa dinh dưỡng kèm dây truyền các loại dùng cho máy bơm nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 9421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
25/08/2021

113187 Túi chứa dinh dưỡng kèm dây truyền các loại dùng cho máy bơm nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2024-02/HL-PCBPL/Túi nuôi ăn Đã thu hồi
31/01/2024

113188 Túi chứa dụng cụ y tế tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 22/BPL/2024 Còn hiệu lực
02/04/2024

113189 Túi chứa dung dịch bảo quản tiểu cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 026.23/PL-TVME Còn hiệu lực
07/12/2023

113190 Túi chứa khí (Ballon) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191566 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019