STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113191 Túi chứa mẫu hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SB003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Còn hiệu lực
20/12/2019

113192 Túi chứa máu, Phụ kiện máy COMTEC TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 198/170000006/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
05/02/2020

113193 Túi chứa nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 77/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
09/06/2019

113194 Túi chứa nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED 001/WM.23 Còn hiệu lực
07/03/2023

113195 Túi chứa nước tiểu có dây TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 295/VT/PLTBYT/SYT Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019

113196 Túi chứa phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/08.27-BHC-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
23/06/2019

113197 Túi chứa thải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03200617 Công ty TNHH DP và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
20/06/2019

113198 Túi chứa thải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02200418 Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
03/09/2019

113199 Túi chườm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 203/170000116/PCBPL-BYT...., Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/10/2019

113200 Túi chườm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019