STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113201 Túi chườm cho bệnh nhân các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2020/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

113202 Túi chườm cho bệnh nhân các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 09/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

113203 Túi chườm gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BODYFIX VIỆT NAM 001PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

113204 Túi chườm giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS TST 2206/2023/PL-TST Còn hiệu lực
26/06/2023

113205 Túi chườm lạnh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 219-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019

113206 Túi chườm lạnh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1382 CL20/12/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

113207 Túi chườm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI QUANG VIỆT NAM 01 ĐQ-PL Còn hiệu lực
22/03/2024

113208 Túi chườm lạnh (bằng vải) các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180524-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2022

113209 Túi chườm ngải nhung Nguyên Thảo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 164.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Còn hiệu lực
04/06/2020

113210 Túi chườm nóng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 219-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019