STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113211 Túi cho ăn theo máy 1000ml và 1200ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 032 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
01/07/2021

113212 Túi cho ăn trọng lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 02/2024/BPL-MTS Còn hiệu lực
02/05/2024

113213 Túi cho ăn trọng lực 1000ml và 1200ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 032 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
01/07/2021

113214 Túi cho ăn trọng lực các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 976/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
19/12/2019

113215 Túi cho ăn trọng lực dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 91/170000149/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

113216 Túi cho ăn Túi cho ăn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2599 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN Còn hiệu lực
25/07/2019

113217 Túi cho ống đo lượng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 110/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

113218 Túi chống mất nhiệt cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-12-02/2024/PL Còn hiệu lực
24/04/2024

113219 Túi chống đông máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018342 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
22/08/2019

113220 Túi chống đông máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 20220011PL/Getzbros Còn hiệu lực
15/11/2022