STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113221 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 02/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
10/05/2022

113222 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1180 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

113223 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 04/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

113224 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI MINH SƠN 01/2022/PL-CTMS Còn hiệu lực
07/09/2022

113225 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 06/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
12/12/2022

113226 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 230116/170000115/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

113227 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN 03/2023/TRONGTIEN-TTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

113228 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 50/CV-HP Còn hiệu lực
23/03/2023

113229 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 50/CV-HP Còn hiệu lực
23/03/2023

113230 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/290 Còn hiệu lực
30/06/2023