STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113231 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2021

113232 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021639/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Còn hiệu lực
18/12/2021

113233 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210966-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT Còn hiệu lực
05/01/2022

113234 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ 030322/XDQT Còn hiệu lực
03/03/2022

113235 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MIỀN TRUNG 02/PLTB Còn hiệu lực
10/04/2022

113236 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2491A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

113237 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 02/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
10/05/2022

113238 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1180 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

113239 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 04/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

113240 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI MINH SƠN 01/2022/PL-CTMS Còn hiệu lực
07/09/2022