STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113251 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED 230000056/PCBA-ĐNa Còn hiệu lực
11/04/2024

113252 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HANAMED 05/2024/PL/HANAMED Còn hiệu lực
28/05/2024

113253 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NANOMED 006-NANOMED/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2024

113254 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 05.24/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2024

113255 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIETNEW99 43/CT Còn hiệu lực
14/06/2024

113256 TỦ ĐẦU GIƯỜNG TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 07/2024/PL-CT130 Còn hiệu lực
17/06/2024

113257 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN TA/PL-05 Còn hiệu lực
24/06/2024

113258 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV HBDB 09.2024/PLTTBYT-HBDB Còn hiệu lực
17/07/2024

113259 Tủ đầu giường (Bedside cabinet) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1874/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

113260 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
07/06/2019