STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113261 Túi chườm nóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191567 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

113262 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1382CL20/12/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
02/10/2020

113263 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1382 CL20/12/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

113264 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC 20220506/PL-SBC/PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022

113265 Túi chườm nóng lạnh (Hot/ Cold Gel) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 324-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

113266 TÚI CHƯỜM NÓNG, LẠNH (ĐA NĂNG) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 180000592/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
05/03/2021

113267 Túi chườm nóng/ lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT 06/2022/PLTTBYT-HTP Còn hiệu lực
09/05/2023

113268 Túi chườm nóng/ lạnh (Hot/ cold Gel) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 054-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

113269 Túi chườm nóng/ lạnh (Hot/cold Gel) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.08/2022/GVN Còn hiệu lực
18/08/2022

113270 Túi chườm nóng/lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 202-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Thịnh Phát Còn hiệu lực
17/09/2019