STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116641 Vật liệu mở rộng tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 001/DOLO/Prevest/2024 Còn hiệu lực
18/06/2024

116642 Vật Liệu Nắn Chỉnh Răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN 230000351/PCBB-HCM Còn hiệu lực
07/06/2024

116643 Vật Liệu Nắn Chỉnh Răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN 230000599/PCBB-HCM Còn hiệu lực
07/06/2024

116644 Vật liệu nâng khớp cắn dán vào răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

116645 Vật liệu ngăn ngừa sâu răng và bảo vệ ngà TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202421/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
23/05/2024

116646 Vật liệu ngừa sâu răng và giảm ê buốt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 02B-2023/PL-LACON Còn hiệu lực
13/09/2023

116647 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 001-2020/200000032/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
13/04/2021

116648 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 004-2021/200000032/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Đã thu hồi
26/04/2021

116649 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0207/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
24/09/2021

116650 Vật liệu nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0311/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
05/10/2021