STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116751 Vật liệu trám tạm dùng trong nha khoa (Caviton) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0223CAVITON-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

116752 Vật liệu trám tạm răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 05052023PL-SPI-003 Còn hiệu lực
05/05/2023

116753 Vật liệu trám tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 18052022- TN/180000023/PCBPLBYT Còn hiệu lực
18/05/2022

116754 Vật liệu trám và làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM 1309/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

116755 Vật liệu trám, chữa răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 006LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

116756 Vật liệu trám, gắn phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232108/LN-GC/BPL Còn hiệu lực
21/08/2023

116757 Vật liệu trám, hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 001/LN-GC/BPL/2024 Còn hiệu lực
08/04/2024

116758 Vật liệu TRINIA TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 33/1012/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH BICON DENTAL IMPLANTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2019

116759 Vật liệu và dụng cụ chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0442021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Đã thu hồi
08/12/2021

116760 Vật liệu và dụng cụ chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0442021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
08/12/2021