STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116791 Vật liệu Zirconia (sứ) dùng làm phục hình răng TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 21/3011/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Còn hiệu lực
04/07/2019

116792 Vật liệu Zirconia (sứ) dùng làm phục hình răng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 004/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
08/08/2023

116793 Vật liệu Zirconia (sứ) dùng làm phục hình răng Zircos-E Hycera TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 025/2024-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
04/05/2024

116794 Vật liệu đánh bóng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181999 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Còn hiệu lực
27/12/2021

116795 Vật liệu đánh bóng miếng trám TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 148-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

116796 Vật liệu đánh bóng răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

116797 Vật liệu đánh bóng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 810/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Còn hiệu lực
31/05/2021

116798 Vật liệu đánh bóng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210407 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Còn hiệu lực
24/06/2021

116799 Vật liệu đánh bóng răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU 06/2023/PL-HOANCAU Còn hiệu lực
21/02/2023

116800 Vật liệu đánh bóng răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN 09/2023/PL/PA Còn hiệu lực
28/06/2023