STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117721 Viên nội tiết tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ 10-BKQPL Còn hiệu lực
10/04/2024

117722 Viên nội tiết tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK HADUPHARCO 0124/PLHD Còn hiệu lực
18/07/2024

117723 Viên Rockung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TH – TÂM AN PHÁT 01/2023/PLA Còn hiệu lực
06/03/2023

117724 Viên tắm xông TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
11/01/2022

117725 VIÊN THẢO MỘC TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NOONTIFOOD 01:2023/ PL- NOONTIFOOD Còn hiệu lực
18/10/2023

117726 Viên Thảo Mộc An Phụ Khoa Dova TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 577/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM DOVA Còn hiệu lực
13/08/2021

117727 Viên trứng đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ 02/ĐĐ-PL Đã thu hồi
02/10/2023

117728 Viên trứng đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ 03/ĐĐ-PL Còn hiệu lực
06/03/2024

117729 Viên uống nội soi và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/02/2021 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
24/05/2021

117730 Viên uống nội soi và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/648 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
28/12/2021