STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117741 Viên xông hương tràm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HẢI 01/PLVH Còn hiệu lực
27/01/2022

117742 VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM DK TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHOA Còn hiệu lực
28/12/2021

117743 VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM DK TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHOA Còn hiệu lực
31/12/2021

117744 Viên xông hương tràm JAZ STEAM TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 396-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược Enlie Còn hiệu lực
10/12/2020

117745 VIÊN XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 955/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP ÂU Còn hiệu lực
17/12/2021

117746 VIÊN XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 997/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHARMA Còn hiệu lực
27/12/2021

117747 Viên xông mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO 01:2021/PL-DIO Còn hiệu lực
27/01/2022

117748 Viên XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BAPHARCO 01:2022/PL-BPC Còn hiệu lực
18/02/2022

117749 Viên xông mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC 01/2022/PL-TP Còn hiệu lực
01/03/2022

117750 Viên Xông Mũi Họng Tràm Gió TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 972/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA Còn hiệu lực
22/12/2021