STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117751 VIÊN XÔNG MŨI, HỌNG BA NHẤT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC G&P FRANCE VIÊN XÔNG MŨI, HỌNG BA NHẤT Đã thu hồi
14/03/2022

117752 VIÊN XÔNG MŨI, HỌNG BA NHẤT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC G&P FRANCE 02/2022/PL-G&P Còn hiệu lực
14/03/2022

117753 VIÊN XÔNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 670/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Còn hiệu lực
14/09/2021

117754 Viên xông thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
06/01/2022

117755 VIÊN XÔNG TRAPHACO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 05 Còn hiệu lực
30/06/2022

117756 Viên đạn đặt trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190874 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EGIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED COMPANY TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
25/09/2019

117757 Viên đạn đặt trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191501 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE Còn hiệu lực
10/12/2019

117758 Viên đạn đặt trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210096 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SERVIER (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
08/02/2021

117759 Viên đặt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 991/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Còn hiệu lực
27/12/2021

117760 Viên đặt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 992/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Còn hiệu lực
27/12/2021