STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117761 Viên đặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2937A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/12/2022

117762 VIÊN ĐẶT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA 01/2024/PL-HC Còn hiệu lực
25/01/2024

117763 Viên đặt (Tên thương mại: VNP LADA SUPP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 3936/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
28/11/2023

117764 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 082-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI C.A.M VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/10/2019

117765 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1552019/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHÚ Còn hiệu lực
04/07/2019

117766 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2591 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/07/2019

117767 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1487/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm SUM Còn hiệu lực
22/10/2019

117768 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1598/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm SUM Còn hiệu lực
22/10/2019

117769 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ P&T VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/12/2019

117770 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 915/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG Còn hiệu lực
12/12/2019