STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117771 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1143/180000028/ PCBPL-BYT Công Ty cổ phần Thiết Bị Vật tư Y tế P&T Việt Nam Còn hiệu lực
03/01/2020

117772 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1143/180000028/ PCBPL-BYT. Công Ty cổ phần Thiết Bị Vật tư Y tế P&T Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2020

117773 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3189 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Biovagen Việt Nam Còn hiệu lực
07/04/2020

117774 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 179/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hà Minh Còn hiệu lực
21/07/2020

117775 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thương mại Dược Phẩm Xanh Còn hiệu lực
04/03/2021

117776 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 17121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2021

117777 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 27021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
10/05/2021

117778 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2021

117779 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3847-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

117780 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3847 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021