STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117781 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3847S PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2021

117782 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 654/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Asia Đã thu hồi
11/11/2021

117783 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 655/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Asia Còn hiệu lực
11/11/2021

117784 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 654/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Asia Còn hiệu lực
11/11/2021

117785 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 83921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NANO FRANCE Còn hiệu lực
24/12/2021

117786 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/01/2022

117787 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
03/01/2022

117788 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM 0322/BIO-PL Đã thu hồi
16/02/2022

117789 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIOVAGEN VIỆT NAM 0322/BIO-PL Đã thu hồi
10/03/2022

117790 Viên đặt âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH 01/2022/PL/PM Còn hiệu lực
10/03/2022