STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117801 Vít bắt ổ cối nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2263/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
16/11/2021

117802 Vít bắt ổ cối nhân tạo các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 842/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

117803 Vít bắt xương xốp các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1663/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/12/2022

117804 Vít bộ quét vị trí chân trụ răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

117805 Vít bơm xi măng loại rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1310/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
19/10/2021

117806 Vít các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV008c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

117807 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 546-1CL21/8/17 PL-TTDV Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
05/11/2021

117808 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2156 PL-TTDV/170000027 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hào Nam Còn hiệu lực
17/11/2021

117809 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại, TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 546-1 PL-TTDV/170000027 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hào Nam Còn hiệu lực
17/11/2021

117810 Vít các loại,nẹp các loại, đinh các loại, lưới titan các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2156CL17/9/18PL-TTDV/ 170000027 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
05/11/2021