STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117811 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AUSTRALIA :01:2023/ PL- AUSTRALIA Còn hiệu lực
12/09/2023

117812 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM 21:2023/ PL- CFA Còn hiệu lực
12/09/2023

117813 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHÚ GROUP 02:2023/PL-AN PHÚ GROUP Còn hiệu lực
20/09/2023

117814 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM 24:2023/ PL- CFA Còn hiệu lực
07/10/2023

117815 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EDUPHA 03:2023/ PL- EDUPHA Còn hiệu lực
17/10/2023

117816 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT - SIN 01:2023/ PL- VIỆT - SIN Còn hiệu lực
25/10/2023

117817 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC QUỐC TẾ 01/VBPL-ITM/23 Còn hiệu lực
25/10/2023

117818 Viên đặt hỗ trợ phụ khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM SANOMED 01:2023/ PL- SANOMED Còn hiệu lực
20/11/2023

117819 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KOZITECH VIỆT NAM 02:2023/ PL- KOZITECH Còn hiệu lực
07/12/2023

117820 VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT NGA PHARMA 01:2024/ PL- VIỆT NGA Còn hiệu lực
08/01/2024