STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117841 Vít cột sống lưng rỗng đa trục TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 84/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

117842 Vít cột sống lưng rỗng đơn trục TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 83/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

117843 Vít cột sống lưng và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16421/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bình An Medical Còn hiệu lực
29/10/2021

117844 Vít cột sống lưng đa trục TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 86/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

117845 Vít cột sống lưng đơn trục TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 85/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

117846 Vít cột sống lưng, vít ốc khóa trong, thanh nối dọc, thanh nối ngang và đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC 09112022/PLTTBYT_VD Còn hiệu lực
10/11/2022

117847 Vít cột sống thắt lưng, ngực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 602/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
02/07/2024

117848 Vít cột sống đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 331/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

117849 Vít cột sống đa trục CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

117850 Vít cột sống đa trục CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019