STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117851 Viên đặt âm đạo Nagflor Forte TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3821 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
13/06/2021

117852 VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO OVUMEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ 09-BKQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

117853 Viên đặt âm đạo PERREGYN Vaginal Suppositories TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3282-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
13/06/2021

117854 Viên đặt âm đạo PODIGEST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ 05-BKQPL Còn hiệu lực
05/01/2024

117855 Viên đặt âm đạo PODILAC FORTE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ 01-BKQPL Còn hiệu lực
07/06/2023

117856 Viên đặt âm đạo Poligyn Fort TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ 12-BKQPL Còn hiệu lực
20/05/2024

117857 Viên đặt âm đạo Polvag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NU HEALTH EU 02/PLEU Còn hiệu lực
24/03/2022

117858 Viên đặt âm đạo Regamo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018385 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK TOÀN CẦU IMEX Còn hiệu lực
28/07/2019

117859 Viên đặt âm đạo REVAGINAL OVULES TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 66/20/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM KHÁNH NGUYÊN Còn hiệu lực
01/04/2021

117860 Viên đặt âm đạo Uvareston New 200 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ 13-BKQPL Còn hiệu lực
24/05/2024