STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118651 Vít xương , nẹp kết xương, đinh xương dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 489/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
09/12/2021

118652 Vít xương - Nẹp xương - Đinh xương TTBYT Loại c CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL043/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

118653 Vít xương cánh chậu, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

118654 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

118655 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

118656 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

118657 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

118658 Vít xương có khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 061/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

118659 Vít xương có khóa loại tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 060/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

118660 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 018/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
01/04/2020