STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118861 Xy lanh đầu xoáy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200917 Công ty cổ phần Công nghệ Kỹ thuật và THiết bị Y tế Hải Âu Còn hiệu lực
13/08/2019

118862 Xy-lanh 150ml với ống nạp nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/01/2023

118863 Xy-lanh 150ml với ống nạp nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003REV01/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/02/2023

118864 Xy-lanh máy bơm tiêm thuốc tương phản từ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/01/2023

118865 Xy-lanh máy bơm tiêm thuốc tương phản từ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_003REV01/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/02/2023

118866 Xylanh 190ml với ống nạp nhanh (QFT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023

118867 Xylanh 190ml với ống nạp nhanh (QFT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV01/PLTTBYT Đã thu hồi
19/01/2023

118868 Xylanh 190ml với ống nạp nhanh (QFT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV02/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023

118869 Xylanh tráng Heparin TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 234/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021

118870 Xylanh tráng Heparin TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 234/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021