STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119421 Xốp cầm máu phủ kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ MỸ 007/PL-APM Còn hiệu lực
18/03/2024

119422 Xốp cầm máu SMI SPON TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018245 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Còn hiệu lực
24/08/2019

119423 Xốp cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2751A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

119424 Xốp cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2754A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

119425 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0306/KTYTHCM Còn hiệu lực
03/06/2022

119426 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0509/KTYTHCM Còn hiệu lực
05/09/2022

119427 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0609/KTYTHCM Còn hiệu lực
06/09/2022

119428 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 01/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
09/01/2023

119429 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 02/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
08/08/2023

119430 Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 02/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
08/08/2023