STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119831 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 070-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

119832 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 09/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
14/06/2023

119833 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT 2806/2023/PL- TIENPHAT Còn hiệu lực
30/06/2023

119834 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 154-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2024

119835 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 164-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2024

119836 Xe đẩy y tế (Medical Trolley) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24921/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
28/12/2021

119837 Xe đẩy y tế (Medical Trolley) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25921/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
04/01/2022

119838 Xe đẩy y tế (Xe tiêm, Cáng cứu thương, Xe đẩy dụng cụ, Cáng vận chuyển) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2491A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

119839 Xe đẩy y tế đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 052-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2022

119840 Xe đẩy y tế, Bàn dụng cụ, Ghế phẫu thuật và Xô đựng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG MED AP-PL2024-0624-1 Còn hiệu lực
25/06/2024