STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119841 Xe đẩy y tế, Bàn dụng cụ, Ghế phẫu thuật và Xô đựng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG MED SH-PL2024-0524-01 Còn hiệu lực
25/06/2024

119842 Xe đẩy y tế, Cáng y tế và Đệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0509 Còn hiệu lực
09/05/2024

119843 Xe đẩy y tế, Cáng y tế, Cọc truyền dịch và Đệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0509-1 Còn hiệu lực
25/06/2024

119844 Xe đẩy y tế, Cáng y tế, Cọc truyền dịch và Đệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK VIMEDI VIMEDI-PL2024-0724 Còn hiệu lực
24/07/2024

119845 Xe đẩy đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1040/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MKC Còn hiệu lực
29/06/2021

119846 Xe đẩy điều dưỡng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IWATANI VIỆT NAM IWTN/PL/TTBYT/01 Còn hiệu lực
02/06/2022

119847 Xe đẩy đồ dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 31.01.18/170000096/PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Còn hiệu lực
19/07/2019

119848 Xe đẩy đồ dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 31.01.18/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Còn hiệu lực
19/07/2019

119849 Xe đẩy đồ dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 05/TT/2022 Còn hiệu lực
29/11/2022

119850 XE ĐẨY ĐỒ VẢI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019