STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119861 Xe đẩy, băng ca TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 973/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Còn hiệu lực
19/12/2019

119862 Xe đẩy, băng ca, cáng cứu thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 26/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
17/08/2022

119863 Xe đẩy bệnh nhân ngồi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 176-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

119864 XE ĐẨY DÙNG TRONG Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HOÁ DẦU VIỆT NAM 0110/2023/XD Còn hiệu lực
01/11/2023

119865 Xe đẩy dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM VBPL/0510/2022/DP Còn hiệu lực
12/10/2022

119866 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0982021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH VT-Medical Còn hiệu lực
15/05/2021

119867 Xe để máy monitor TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2611/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Còn hiệu lực
27/11/2019

119868 Xe để monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2056/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ Còn hiệu lực
03/02/2021

119869 Xe đi bộ dành cho người khuyết tật khung nhôm bốn bánh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1643/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Delago Còn hiệu lực
08/07/2019

119870 Xe đựng vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 224/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Còn hiệu lực
21/05/2020