STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119871 Xi măng ngoại khoa / bột xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống, vòm sọ, khớp các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 997 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

119872 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191338 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

119873 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191336 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

119874 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191340 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

119875 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-022-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
06/07/2021

119876 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-023-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
09/07/2021

119877 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-025-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
09/07/2021

119878 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-037-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/09/2021

119879 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-053-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

119880 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-055-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021