STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119901 Xét nghiệm phát hiện vi-rút RSV dùng cùng máy phân tích miễn dịch STANDARD™ F100/F200/F2400 Analyzer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024

119902 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong huyết thanh người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

119903 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

119904 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

119905 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

119906 Xét nghiệm Protein toàn phần trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

119907 Xét nghiệm định lượng albumin dùng cùng máy phân tích miễn dịch STANDARDTM F100/F200/F2400 Analyzer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024

119908 Xét nghiệm định lượng Albumin trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

119909 Xét nghiệm định lượng D-Dimer trong huyết thanh hoặc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

119910 Xét nghiệm định lượng HbA1c dùng cùng máy phân tích miễn dịch STANDARDTM F100/F200/F2400 Analyzer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024