STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119911 Xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 19-9 (CA 19-9) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

119912 Xét nghiệm định lượng NT-proBNP trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

119913 Xét nghiệm định tính ASO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

119914 Xét nghiệm định tính CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

119915 Xét nghiệm định tính RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

119916 Xét nghiệm thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP NT-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

119917 Xi lanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190357.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/10/2019

119918 Xi lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190385.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành Còn hiệu lực
25/10/2019

119919 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 359/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

119920 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực - KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2019