STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119921 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực - KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

119922 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/332 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2021

119923 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/333 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2021

119924 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 121/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
08/10/2019

119925 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 121/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
15/11/2021

119926 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 121/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021

119927 Xi lanh bơm phồng có đồng hồ đo áp lực bóng /Bơm áp lực làm phồng bóng tạo hình đốt sống (Balloon Expander) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 974/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
19/08/2020

119928 Xi lanh bơm phồng có đồng hồ đo áp lực bóng/ Bơm áp lực làm phồng bóng tạo hình đốt sống (Balloon Expander) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 974A/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2022

119929 Xi lanh bơm thuốc cản quang các loại, các cỡ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 12.25/2019-PLTTBYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
26/11/2019

119930 Xi lanh bơm thuốc cản quang/cản từ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÔNG MINH TOÀN CẦU 25072023-03/PLTBYT-TC Còn hiệu lực
09/08/2023