STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119931 Xi măng sinh học độ nhớt cao TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 418PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
11/02/2020

119932 Xi măng sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181965/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/11/2021

119933 Xi măng sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181966/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/11/2021

119934 Xi măng sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181967/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/11/2021

119935 Xi măng tái tạo cùi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210868/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/11/2021

119936 Xi măng tái tạo cùi răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230427/SD/BPL Còn hiệu lực
04/05/2023

119937 Xi măng tạo hình thân đốt sống Tripod-Fix có cốt nâng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200650 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
19/11/2020

119938 Xi măng trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01041018 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiết bị Y tế Đại Dương Còn hiệu lực
22/08/2019

119939 Xi măng trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2890A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

119940 Xi măng trám bít ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 20182021/PL-ANGEL-C Đã thu hồi
30/03/2023