STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119961 Xi măng trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

119962 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0352/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Đã thu hồi
09/11/2021

119963 Xi măng trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 580.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
27/11/2021

119964 Xi măng trám răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2021

119965 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 0604/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
06/04/2022

119966 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

119967 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

119968 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0352/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

119969 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 24062022/SD/BPL Đã thu hồi
25/06/2022

119970 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 24062022/SD/BPL Còn hiệu lực
27/06/2022