STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120381 XỊT NHIỆT MIỆNG ABIPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 02/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023

120382 Xịt OROSOL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 11920CN/190000014/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện RENOVA GLOBAL PTE.LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/01/2021

120383 XỊT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 200/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANPHAGROUP Còn hiệu lực
25/05/2021

120384 XỊT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAPROCARE 02:2022/PL-NAPROCARE Còn hiệu lực
05/09/2022

120385 Xịt phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM SKV 02.PL/2024/SKV Còn hiệu lực
07/03/2024

120386 XỊT PHỤ KHOA Spray love TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 461/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

120387 Xịt Răng con Chim TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4009-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
28/09/2021

120388 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 472/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC DƯỢC Còn hiệu lực
21/07/2021

120389 Xịt Răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
23/11/2021

120390 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 931/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP ÂU Còn hiệu lực
14/12/2021