STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120391 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIMAP Còn hiệu lực
11/01/2022

120392 Xịt Họng Keo Ong TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 04:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
18/02/2022

120393 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN 01/2022/PL-NT Còn hiệu lực
25/02/2022

120394 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIHERB VN 01/2022/PL- MEDIHERB Còn hiệu lực
25/02/2022

120395 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPHARCO 01/2022/PL-VIEPHARCO Còn hiệu lực
26/02/2022

120396 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 02/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
28/02/2022

120397 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 02/2022/PL-MEDIFA Còn hiệu lực
01/03/2022

120398 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 01/2022/PL- VINAMAX Còn hiệu lực
03/03/2022

120399 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MEDCARE 01/2022/CBA- MEDCARE Còn hiệu lực
03/03/2022

120400 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO 01/2022/PL-VN Còn hiệu lực
04/07/2022