STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120411 Xịt rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DOCTOR CARE Số: 01/2023/PL-DC Còn hiệu lực
02/10/2023

120412 Xịt rửa mũi xoang Nam Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210399 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC Còn hiệu lực
23/06/2021

120413 XỊT RỬA TAI ACWAX PRO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU 04/2022/ANCHAU-CBPL Còn hiệu lực
26/10/2022

120414 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

120415 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

120416 Xịt sát khuẩn khoang miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2022/PL-A/MR Còn hiệu lực
05/10/2022

120417 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM NATULIFE VIỆT NAM 01/2022/PL-CNNTL Còn hiệu lực
04/05/2022

120418 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP 02/2022/PL-NS Còn hiệu lực
06/10/2022

120419 XỊT SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM AQUA 01/2023/PL-AQUA Còn hiệu lực
27/05/2023

120420 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NTT VIỆT NAM 04/2023/BPL-NTT Còn hiệu lực
07/11/2023