STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120451 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 03/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

120452 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 04/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

120453 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CADUPHARCO 01/2022/PL- CADUPHARCO Còn hiệu lực
04/07/2022

120454 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THÀNH PHÁT 01/2022/PL-TTP Còn hiệu lực
04/07/2022

120455 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HARUKO PHARMA 01/2022/PL-HARUKO Còn hiệu lực
04/07/2022

120456 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 02/VBPL-TP/2022 Còn hiệu lực
10/08/2022

120457 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY 01/2022/PL-NCK Còn hiệu lực
28/09/2022

120458 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 02/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
11/10/2022

120459 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MOONPHAR 01/2022/PL-MOON Còn hiệu lực
18/10/2022

120460 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GĐV PHARMA 02/2022/PL-GĐV Còn hiệu lực
19/10/2022