STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120471 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 02:2022/PL-DEVERLOP Còn hiệu lực
27/01/2022

120472 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 03:2022/PL-DEVERLOP Còn hiệu lực
27/01/2022

120473 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC FITOLABS 01/PL Còn hiệu lực
08/02/2022

120474 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BẢN VIỆT 01/2022/PL-BV Còn hiệu lực
26/02/2022

120475 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ HUYỀN TRANG 01/2022/PL-LHT Còn hiệu lực
24/02/2022

120476 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ALVA VIỆT NAM 02/2022/PL- ALVA Còn hiệu lực
01/03/2022

120477 Xịt Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ FAMI 01/2022/PL-FAMI Còn hiệu lực
03/03/2022

120478 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 03/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

120479 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM 02/2022/PL-EUROVIT Còn hiệu lực
21/03/2022

120480 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THỊNH PHARMA 04/2022/PL-AT Còn hiệu lực
24/03/2022