STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120481 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 03/2022/PL-ROBIN Còn hiệu lực
28/03/2022

120482 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEDUPHARM 02/2022/PL- MEDUPHARM Còn hiệu lực
29/03/2022

120483 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TC PHARMA BN 02/2022/PL-TC Còn hiệu lực
20/04/2022

120484 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 05/2022/PL-BIBITA Còn hiệu lực
28/04/2022

120485 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 02/2022/PL-NM Còn hiệu lực
10/05/2022

120486 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 03/2022/PL-NM Còn hiệu lực
10/05/2022

120487 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 01/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
31/05/2022

120488 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM 03/2022/PL-EUROVIT Còn hiệu lực
31/05/2022

120489 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH 02/2022/PL-QX Còn hiệu lực
20/06/2022

120490 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚ HƯNG 04/2022/PL-PH Còn hiệu lực
20/06/2022