STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120491 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Roxtech TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25321/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty CP Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương/ Việt Nam Còn hiệu lực
29/12/2021

120492 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN TUỆ MINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 474/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
21/07/2021

120493 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Yên Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1247/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

120494 Xịt họng, mũi, tai Xuyên Tâm Liên Erophar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE Còn hiệu lực
03/08/2021

120495 Xịt keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM 01/2023/PL-BIGFAM Còn hiệu lực
27/10/2023

120496 XỊT KHANG HẢI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 110/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG HẢI Còn hiệu lực
24/03/2021

120497 Xịt kháng khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
03/01/2022

120498 Xịt Kháng Khuẩn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 03:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
18/02/2022

120499 XỊT KHÁNG KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VITAL PHARMA 01/2024/PL-VITAL Còn hiệu lực
09/05/2024

120500 Xịt Kháng Khuẩn Nano Alaska TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 528/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020