STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120501 XỊT MŨI MAXKONA SPRAY NANO BABY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 23521/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
17/12/2021

120502 Xịt Mũi Mubier TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 428/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SUNSHINE VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

120503 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 941/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/12/2021

120504 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 952/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/12/2021

120505 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 974/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
04/01/2022

120506 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HACOPHARMA 01/2022/PL-HACO Còn hiệu lực
13/03/2022

120507 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PERFECT 01/2022/PL- PERFECT Còn hiệu lực
21/03/2022

120508 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN DƯỢC BTN 01/2022/PL- BTN Còn hiệu lực
22/03/2022

120509 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM THIÊN GIA PHÚ 01/2022/PL- GIAPHU Còn hiệu lực
24/03/2022

120510 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 04/2022/PL-ROBIN Còn hiệu lực
23/05/2022