STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120521 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC 01/2022/PL-KD Đã thu hồi
03/03/2022

120522 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR 01/2022/PL-KOHINOOR Đã thu hồi
01/04/2022

120523 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR 01/2022/PL-KOHINOOR Còn hiệu lực
04/04/2022

120524 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNC QUỐC TẾ 01/2022/PL-CNC Còn hiệu lực
04/07/2022

120525 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC 01/2022/PL-KD Còn hiệu lực
04/07/2022

120526 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT 05/2022/PL-SSV Còn hiệu lực
10/08/2022

120527 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MAX VIỆT NAM 01/2022/PL-GRM Còn hiệu lực
20/10/2022

120528 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 03/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
20/10/2022

120529 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH ĐỨC 01/2022/PL-LDĐ Còn hiệu lực
02/11/2022

120530 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM 02/PLTBYT-VINPHA Còn hiệu lực
08/02/2023